Starbucks'ta Çeşitlilik

Starbucks, olağanüstü kahvelerinin yanı sıra, misafirleri ve çalışanları ile kurduğu bağ ve içinde bulunduğu toplumlara karşı taşıdığı sorumluluk anlayışı ile çeşitliliği her alanda benimseyen bir şirkettir.

Çeşitliliğin değerli olduğu ve saygı gördüğü bir kültürü yaşatmak ilkemizdir.

Starbucks'ta bizler çeşitliliği bir denklem ile tanımlıyoruz.

Çeşitlilik = Katılım + Eşitlik + Erişilebilirlik

Katılım: insanlarla kurulan bağ ve etkileşim

Eşitlik: dürüstlük ve adalet

Erişilebilirlik: kullanım kolaylığı ve sınırları kaldırma

Şirket genelindeki çeşitlilik stratejimiz dört alana odaklanmaktadır: çalışanlar, misafirler, tedarikçiler ve toplumlar.

  • İş ortakları (çalışanlarımız) - Hizmet sunduğumuz toplumlar kadar çeşitli özelliklere sahip iş ortakları arar ve onlarla işbirliği yaparız. Eğitim programlarımız ile çalışanlarımızın gelişimlerine odaklanırız.
  • Misafirler – Her misafirin ihtiyaç ve bekletilerine göre Starbucks Deneyimlerini kişeselleştirmelerine imkan sağlamaktayız. Misafirlerimiz ile kurduğumuz iletişim sayesinde mükemmel misafir deneyimi yaşamalarını sağlarız.
  • Toplumlar –Yerel çevremize ekonomik gelişim fırsatları ve stratejik ortaklıklar yoluyla katkıda bulunmaktayız. Bu sayede içinde bulunduğumuz toplumlar ile bağlarımızı kuvvetlendirmekteyiz.
  • Tedarikçiler - Tedarikçi çeşitlilik programımız yoluyla, çalıştığımız üçüncü partilerimizi genişletmeye çalışan, tedarikçilerimiz için güvenilir ve çekici bir şirketiz.

Starbucks, farklı geçmişlerden gelen kişilere değer veren ve saygı duyan bir iş yeri yaratmayı ilke edinmiş olup, çalışanların işlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlar. Starbucks'ın başarısını mümkün kılan, her bir iş ortağının bakış açısı, deneyimi ve kabiliyetinin birleşimine saygı duymaktır.