Tohum Otizm Vakfı

Kardeş Okullar projemiz kapsamında, otizmli öğrencilerimizin özel eğitim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Tohum Otizm Vakfı ile de işbirliği içerisindeyiz.

İşbirliğimiz çerçevesinde amacımız; Tohum Otizm Vakfı’nın yürüttüğü bilinçlendirme çalışmalarına destek olarak, toplumumuzda otizm konusunda farkındalık yaratabilmek, gönüllü çalışanlarımızı ve Kardeş Okullarımızdaki eğitmenlerimizi özel eğitimlerle otizm konusunda daha donanımlı bir hale getirebilmek, ve de Kardeş Okullarımızda otizmli olan öğrencilerimiz için gerekli ortam ve materyalleri sağlayabilmektir. 

Tohum Otizm Vakfı’na ulaşmak için:

www.tohumotizm.org.tr

Tel: 0212 248 94 30

Projeler

Tohum Otizm Vakfı ile yaptığımız işbirliğimiz çerçevesinde hem vakıf vasıtası ile ulaştığımız hem de Kardeş Okullarımızda bulunan otizmli öğrencilerimizin eğitim standartlarını yükseltmeye çalışmaktayız. Bugüne dek farklı Kardeş Okullarımıza otizmli öğrencilerimiz için etkinlik alanları kazandırdık.

2009 yılbaşı döneminden bu yana, döneme özel olarak sınırlı süre satışa sunduğumuz Christmas Blend çekirdek kahvelerimizin satışının bir bölümünü Tohum Otizm Vakfı’na aktarmaktayız. 2009 ve 2010 yıllarında Christmas Blend satışından aktarılan fon, erken tanı sağlanması ve otizmli öğrencilerin eğitim kalitelerinin artırılması amaçlı eğitim programlarında ve otizmli çocukların ailelerinin, bu alanda çalışan eğitimcilerin ve ilgili kurumların kullanıma yönelik eğitim materyallerinin hazırlanılmasında kullanıldı. Basılan bu materyaller; Milli Eğitim Bakanlığı, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri (OÇEM'ler), Kaynaştırma Öğrencisi bulunan ilköğretim okulları, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve Aile Hekimlerine Tohum Otizm Vakfı'nın yürüttüğü bilinçlendirme çalışmalarına paralel olarak dağıtıldı. 2011 yılbaşı döneminde de tekrarlanan bu çalışma sonucunda aktarılan fon ise farkındalığı artırmaya yönelik Tohum Otizm Vakfı animasyon filminin yenisinin hazırlanması, Tohum Otizm Vakfı web sitesinin yenilenmesi gibi farklı projelerde kullanıldı. 

Animasyon Filmine ulaşmak için:

http://tohumotizm.org.tr/farkindalik/gokkusagi-okulu

2012 yılbaşı döneminde Starbucks Card satışından elde edilen gelirin bir kısmını yine Tohum Otizm Vakfı’na aktarıldı. Aktarılan fon, 2013 yılı içerisinde otizm konusunda toplum içinde farkındalık yaratılması ve otizmli öğrencilerin eğitim kalitelerinin artırılmasını sağlayacak  aile seminerleri düzenlenmesi için kullanıldı. 2013 yılında aktarılan fon ise, 2014 yılı içerisinde otizmde farkındalık amacıyla çeşitli projelerde kullanılıyor olacak.