Starbucks™ Shared Planet™

Starbucks™ Shared Planet™ insanlar ve dünyamız için iyi işler yapmaya yönelik bağlılığımızdır.

Starbucks™ Shared Planet™, tüm espresso bazlı içeceklerimizde kullandığımız kahvemizin, sorumlu üretim ve etik ticaret anlayışı ile tedarik edilmesidir. Bu kahvelerimizin çevreye duyarlı, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda yetiştirilmesi konusunda bizimle aynı değerleri paylaşan üreticilerden ve tedarikçilerden gelmekte olduğunun bir ifadesidir. Starbucks™ Shared Planet™ sembolü taşıyan kahvelerimizin üretilmesinde C.A.F.E ilkelerine uygun üretim yapan tedarikçiler ile çalışmaktayız.