Sorumlu Üretim

Çiftçilerle Birlikte Geleceği İnşa Etmek: %100 Etik Satın Almaya Kararlıyız

Sorumlu satın alma uygulamaları; çiftçi desteği; ekonomik, sosyal ve çevresel standartlar; sektörel işbirlikleri ve sosyal gelişimi destekleyici programlarla kapsamlı bir etik satın alma yaklaşımı sergiliyoruz.

Yaklaşımımızın esası, kahve endüstrisinin ilk sürdürülebilirlik standartlarından olan ve bağımsız uzmanlar tarafından da takip edilen ve onaylananKahve ve Çiftçiler için Adalet (C.A.F.E. Practices) Uygulamaları'na dayanmaktadır.Conservation International (CI) ile birlikte geliştirilen C.A.F.E. uygulamaları uzun vadede yüksek kaliteli kahve elde etmemize yardımcı olmuş, kahve üreticilerimizin yaşam standartlarını ve yaşadıkları çevreyi iyileştirmiştir.

C.A.F.E. Uygulamaları kalite, ekonomik hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık, sosyal sorumluluk ve çevre liderliği olmak üzere dört temel alanda kılavuz görevi görmektedir. Birlikte ele alındığında, bu standartlar çiftçilerimizin hem insanlar hem de gezegenimiz açısından daha iyi bir şekilde kahve yetiştirmesine yardımcı oluyor. Bu standartlar arasında şunlar bulunuyor:

Ürün Kalitesi:

Tüm kahveler yüksek kalite standartlarımıza uygun olmalıdır.

Ekonomik Hesap Verme ve Şeffaflık:

Ekonomik şeffaflık olmazsa olmazdır. Tedarikçilerin kahve tedarik zincirinde yaptıkları ödemeleri belgeleyerek ham kahvelere ödediğimiz ücretin ne kadarının çiftçiye yansıdığını ortaya koyması gerekiyor.

Sosyal Sorumluluk:

Bağımsız doğrulama kurumları tarafından değerlendirilen önlemler işçi haklarını koruyor, onların güvenli ve insani koşullarda çalışmasına ve yaşamlarını sürdürmesine yardımcı oluyor. Asgari ücret uygulaması, çocuk işçiliğinin önüne geçmek ve insanları zorla çalıştırmamak uyulması gereken kurallardandır.

Çevre Liderliği:

Bağımsız doğrulama kurumları tarafından değerlendirilen önlemler atık yönetimine, su ve enerji tasarrufuna, biyolojik çeşitliliği korumaya ve kimyevi tarım ilaçlarının kullanılmasını azaltmaya yardımcı oluyor.

Tedarikçilerimizin durumlarının sürekli olarak daha iyiye gideceğine inanıyor, yapılan tarafsız ölçüm ve değerlendirmelerin önemini biliyoruz. Çiftlikler ve değirmenler SCS Global Services tarafından denetlenen bağımsız doğrulama kurumlarınca değerlendirilmektedir. Yetiştiriciler, tedarikçiler ve paydaşlardan aldığımız bilgiler sayesinde CAFE Uygulamaları'nı iyileştirmeye devam ediyor, yetiştiricilerin sürece daha anlamlı ve yerinde katılımını sağlıyoruz.

Programa eklenen uygulamalar arasında kahve çiftliklerinden alınan verimin kahve ıslahı veya yeniden dikim yoluyla uzun vadede desteklenmesi bulunuyor. Buna ek olarak çiftçiler iklim değişikliklerinin etkilerini izlemeye ve değişen iklime uyum planları oluşturmaya teşvik ediliyor ve çiftçilerin iklim değişikliğinden en az zararla çıkması öngörülüyor.

C.A.F.E. Uygulamaları çerçevesinde yaptığımız satın almaları arttırmanın yanında bu programı tüm kahve endüstrisine –rakiplerimize bile– yaymak için çabalıyoruz. Bir "açık kaynak" yaklaşımı benimsiyor, elimizdeki bilgileri, iyi uygulamalarımızı ve kaynaklarımızı paylaşarak tüm üreticilerin çiftliklerini uzun vadede sürdürülebilir kılmak amacıyla geliştirmesine yardımcı oluyoruz. Conservation International gibi gruplarla birlikte çalışıyor, satın alma programlarımızın çiftçiler ve üreticiler üzerindeki gerçek etkisini görmek amacıyla bu programı geliştirmeye devam ediyoruz.

C.A.F.E. Uygulamaları'na katılmayı ve hedeflerini elde etmek doğrultusunda çiftlik yönetimi ve iş planları oluşturmayı düşünen çiftçiler Çiftçi Destek Merkezleri'ne başvurabilirler. 2013 yılında Costa Rica'da satın aldığımız Hacienda Alsacia adlı kahve çiftliği de bu merkezler arasında yer alıyor. Burası sadece bir kahve çiftliği olmanın ötesinde, tüm dünyada tarımla uğraşan topluluklarla paylaşabileceğimiz sürdürülebilir tarım uygulamaları geliştirmemize olanak sağlayan bir zirai araştırma ve geliştirme merkezi olarak faaliyet gösteriyor.