Topluma Katkı

Starbucks, sosyal sorumluluğu; içinde bulunduğu toplumlara sosyal, çevresel ve ekonomik fayda sağlamak şeklinde tanımlar. Bu anlayış doğrultusunda, içinde bulunduğumuz yerel çevremize katkıda bulunabilmek adına Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımız 2003 yılından bu yana eğitim alanına odaklandık.